VR-labbet på Vellinge bibliotek

Språk

Sök böcker, film, e-böcker etc

VR-labbet på Vellinge bibliotek

VR-labbet är ett projekt på Vellinge bibliotek som har beviljats medel från Kulturrådet inom ramen för Stärkta bibliotek. Syftet är att utveckla biblioteksverksamheten med hjälp av ny teknik, såsom VR och green screen.

Ett fokus inom projektet är att prova aktiviteter och utveckla metoder för att arbeta med läsande, berättande och skapande i kombination med ny teknik inom barnverksamheten. Vi arbetar dock även med verksamhet riktat till vuxna och samarbetar bland annat med Kultur i vården.

För mer information om VR-labbet, verksamheterna eller förfrågan om studiebesök, kontakta Jonas Elofsson, jonas.g.elofsson@vellinge.se eller Hanna Agebjörn, hanna.a.agebjorn@vellinge.se . Vi tipsar och hjälper gärna efter förmåga!

 

Nedan följer kort information om tre av våra verksamheter. Vi kommer att dokumentera mer framöver.

Bli en pyssling i din egenskapande sagovärld
Läs – skapa – upplev i VR

Vi har utvecklat en metod för att arbeta med läsande och skapande i kombination med VR-teknik för barngrupper. Utifrån litteratur, sagor eller teman skapar barnen sagovärldar med exempelvis lera och annat pysselmaterial. Världen filmas av en 360-kamera vilken sätts fast på ett elektriskt leksakståg som rullar runt i världen. Därefter upplevs världen i VR. Det blir då en perspektivförskjutning så att barnen genom VR-glasögonen känner sig som en liten pyssling i sin egenskapade sagovärld. Syftet är att inspirera till läsning och fördjupa läsupplevelsen med hjälp av skapande och ny teknik, samt ett sätt att bekanta sig med 360-filmning och VR. De barn som hittills varit med har tyckt att det varit mycket roligt och spännande!

Läs mer i ett reportage i Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2020-03-07/med-vr-glasogon-tar-barnen-steget-in-i-sig-egen-sagovarld

Inspirationen till de litterära lådorna (som vi kallar dem) fick vi från en workshop som genomfördes bland annat på ett konstmuseum för barn i New York, där de arbetade med att kombinera 360-film med barns eget skapande.

Vill du veta mer om projektet eller få tips på hur du kan göra det på ditt bibliotek? Kontakta Hanna Agebjörn, hanna.a.agebjorn@vellinge.se

 

Gå på virtuell skattjakt och leta efter bokfigurer

Den virtuella skattjakten är ett platsbaserat spel, där vi inspirerats av det populära spelet Pokémon GO och geocaching. Genom en app i din mobiltelefon letar du efter olika bokkaraktärer utplacerade i Vellinge by. När du är på rätt plats dyker bokkaraktären upp och ger dig kluriga frågor att lösa. Du väljer fritt vilka skatter du vill leta upp, och du kan samla skatter över tid och behöver alltså inte göra klart skattjakten på en dag. När du samlat en viss mängd skatter väntar en belöning på biblioteket.

Den virtuella skattjakten är en uppskattad corona-anpassad aktivitet som fungerar för både iOs och Android. Vi använde oss av ett program som gav oss stora friheter att skapa skattjakten som vi ville och som bland annat möjliggjorde AR, förstärkt verklighet. Tyvärr visade sig det programmet vara instabilt för vissa enheter och vi arbetar därför nu på att migrera skattjakten till ett nytt program. När den nya versionen av skattjakten finns tillgänglig publicerar vi det på startsidan. 

 

Fota och filma mot green screen 

I VR-labbet finns det möjlighet att fota och filma mot green screen. I biblioteket står ett öppet rum klätt i green screen-tyg redo. Det finns ipad med green-screen-program, stativ och mikrofon för utlån. Vi hjälper dig gärna att komma igång och visar dig appen. Det går bra att droppa in, men det går också att förboka för att vara säker på att rummet är ledigt eller för handledning. Du bokar via mejl till biblioteketve@vellinge.se .