Volontär i Vellinge kommun

Språk

Logga in

Sök

Sök böcker, film, e-böcker etc

Volontär i Vellinge kommun

Att vara volontär innebär att du kompletterar en ordinarie verksamhet och din insats ersätter aldrig avlönad personal. Förhållandet mellan volontär och mottagare ska präglas av ömsesidig respekt och förståelse. Anställd personal uppmuntrar volontärers engagemang och viljan att bidra med tid och kunskap.

Bibliotekens service Boken kommer bygger på volontärskap och vi välkomnar dig som är intresserad. Andra verksamheter inom kommunen är Kultur i omsorgen samt Seniorkompis.

I dokumentet Volontär i Vellinge kommun finns mer information om att vara volontär och den överenskommelse som då träffas mellan volontären och Vellinge kommun.