Sök böcker, film, e-böcker etc
,Stigande ,Fallande

Den larmande hopens dal av Erik Andersson

Den larmande hopens dal

Samtiden kan göra vem som helst yr. Vilken befrielse att läsa en bok som nästan helt saknar dagsaktualitet. Där kvalar denna roman från 2008 in genom sitt utgivningsår, men också handlingen håller sig på behörigt avstånd från alla påträngande världshändelser.

 

Ina Ljung kommer ny till redaktionen för Varas Värn, en dagstidning i Västergötland med anrika traditioner. Redaktionens geografiska ansvarsfördelning följer de gamla västgötska bona (en skralt källbelagd administrationsform från tidig medeltid) och man har en lokalkorrespondent i vart och ett av landskapets 31 härader. Utbölingen Ina åker runt i bygderna och lär känna västgötarna. Det är för det mesta beskedligt folk, men missnöjet gror. Samhället bryr sig inte om den strävsamme bonden och man vill inte sälja sin potatis till Stockholm längre. Det pratas om något slags uppror, men det blir liksom inget mera med det, för det man mest bryr sig om är ortnamnsetymologi, fornminnen och gamla kyrkor. Man fyller församlingshem och spaltmetrar med debatter om gånggrifter på Falbygden och vilken sjö som gett byn Hemsjö dess namn.

 

Det är en lätt surrealistisk bild av Västergötland som målas upp. Den i början förbryllade Ina lär sig att rapportera om mosskultur i Jällby socken och annat som läsarna bryr sig om. Inskränkt? Kanske, men framför allt skildras här ett samhälle som inte nåtts av en allt utslätande historielöshet, utan där rötterna går djupt ner i jorden och långt bak i tiden. Människorna är förankrade i sin omgivning och dess förflutna, delaktiga i ett ofantligt sammanhang – och visst måste det i slutändan göra tillvaron så mycket rikare.

 

Edvin Lindström, Höllvikens bibliotek

 

Finns boken inne?

Lärarinnans sång av Vigdis Hjorth

Lärarinnans sång

Lotte Bök, undervisar i dramatik på Konsthögskolan i Oslo. En 57-årig kvinna som lever singelliv och gärna växlar mellan klassrummets bekräftande men instängda, uppfordrande miljö och friheten hon upplever i naturen. Ett balanserat medelklassliv där allt till synes är rätt. Bra ekonomi, ett stimulerande arbete och en meningsfull fritid. Dessutom är Lotte en god medborgare, med hög moral och medveten livsföring.

Sedan gammalt har hon etablerat ett sätt att undervisa om Brechts dramer så att handlingens stora frågor lyfts. Hon gör det bra. Hon vet hur etik och godhet blir belysta där och försöker göra spörsmålen angelägna genom att anknyta till nutidsfenomen, visa på att människans belägenhet och villkor i stort är de samma idag. Hon blir praktiskt taget Brecht där vid katedern. På samma sätt som han ville "främmandegöra" och därmed väcka publiken, vill Lotte nu få eleverna att se på sig själva utifrån och reflektera. Så en dag kommer Tage Bask in i bilden, en student som vill filma några av skolans föreläsare utifrån deras yrkesroll och privata jag. Inledningsvis blir hon smickrad och säger ja. Men efterhand som projektet löper kommer Lotte att bli alltmer ambivalent - det som fångas av linsen är inte en rätt igenom representation av henne som lyckad och inarbetad pedagog, utan även en smärtsam väg till ifrågasättande av hela hennes tillvaro och självbild. Har hon studenternas bästa för ögonen? Är hennes till synes goda gärningar i själva verket omvänd egoism? Har hon någonsin varit sann, och känner hon sitt verkliga jag?

Alltmer självmedveten låter Lotte projektet fortgå. Hennes fåfänga får spela allt större roll och hon undrar över bilden som projiceras av henne i filmen och hur Tage Bask ska uppfatta hennes privata jag när han tillåts filma henne i hemmet. Blir glappet för stort? Kommer hon att framstå som en bluff? Visar hennes hem något som är oförenligt med hennes image som yrkeskvinna? Det hela eskalerar och Lotte tvingas, helt i enlighet med Brechts metod, att konfronteras med bilden av sig själv sedd utifrån. Hon ifrågasätter sin autenticitet, på alla plan.

Jag tycker att romanens grundfråga är väldigt aktuell och intressant. Vem är jag? Projektioner? Roller? Är  jag någonsin sann. Egentligen?

På det viset kan jag tycka att bokens egentliga förtjänst är att den uppmanar till självgranskning och reflektion. 

Nå - vem är du?

Lars Reisdal
bibliotekarie i Höllviken

Finns boken inne?

 

Natt i Caracas av Karina Sainz Borgo

Bokomslag: Natt i CaracasI början av coronakrisen fick jag den här boken i min hand. Framför allt upptakten på boken passade med den känsla av undantagstillstånd som rådde. Fast i boken har undantagstillståndet helt andra orsaker.

Romanen utspelar sig i Caracas i ett Venezuela som befinner sig i upplösning. Huvudpersonen Adelaida Falcón, som är översättare, har precis begravt sin mamma som hon bott tillsammans med nästan hela sitt liv. Bara att ordna begravningen har varit en pärs i ett land med galopperande inflation och med kriminella gäng som härjar fritt. Efter begravningen drar sig Adelaida undan de få vänner och släktingar som hon har och planerar att förskansa sig i lägenheten som hon och modern delat.

När hon varit ute för att göra ett par ärenden och återkommer till lägenheten har ett gäng kvinnor med koppling till grupperingen Revolutionens barn flyttat in. När Adelaida protesterar får hon en gevärskolv i huvudet. Efter detta är det slut med hennes relativt välordnade tillvaro, men hon får hjälp av grannar i huset och oväntade omständigheter gör att hon börjar planera för ett nytt liv.

Detta är en isande och sorglig bok av en författare som växte upp i Venezuela men som inte längre bor där. Det finns så klart en politisk udd mot regimen i landet, men det som fångar läsaren mest är den oro och ångest huvudpersonen drabbas av när landet hon vuxit upp faller samman.

Astrid Larsson, Vellinge bibliotek

Finns boken inne?

Öppet och kontakt

Utbud

Låneinformation

Barn

Mina sidor

Höllvikens bibliotek

Videholms allé 1 A
236 31 Höllviken
040-42 54 85
biblioteketho@vellinge.se

Skanörs bibliotek

Bäckatorget
239 33 Skanör
040-42 55 90
biblioteketsk@vellinge.se

Vellinge bibliotek

Norrevångsgatan 7
235 36 Vellinge
040-42 50 60
biblioteketve@vellinge.se

Västra Ingelstads bibliotek

Landsvägen 374
235 41 Vellinge
040-42 59 20
biblioteketvi@vellinge.se