Språk

Sök böcker, film, e-böcker etc

Talböcker

Talböcker, eller DAISY-böcker, är till för alla som har svårt att läsa tryckt text, till exempel

  • synskadade
  • rörelsehindrade
  • personer med läs- och skrivsvårigheter
  • personer med utvecklingsstörning
  • hörselskadade (för lästräning)
  • tillfälligt läshandikapp
  • personer med afasi, demens och andra kognitiva funktionsnedsättningar
  • konvalescenter DAISY läses i särskilda talboksspelare eller i dator eller med en app i mobiltelefonen. Låna gärna en spelare från biblioteket och prova på!

Egen nedladdning av talböcker

Du som är berättigad att läsa talböcker kan ladda ner dem via Legimus.
Ring biblioteket och boka tid för att få en inloggning.

Låntagare får hjälp av bibliotekarie att välja talbok

Öppet och kontakt

Utbud

Låneinformation

Barn

Mina sidor

Höllvikens bibliotek

Videholms allé 1 A
236 31 Höllviken
040-42 54 85
biblioteketho@vellinge.se

Skanörs bibliotek

Bäckatorget
239 33 Skanör
040-42 55 90
biblioteketsk@vellinge.se

Vellinge bibliotek

Norrevångsgatan 7
235 36 Vellinge
040-42 50 60
biblioteketve@vellinge.se

Västra Ingelstads bibliotek

Landsvägen 374
235 41 Vellinge
040-42 59 20
biblioteketvi@vellinge.se