Skaffa lånekort

Språk

Sök böcker, film, e-böcker etc

Skaffa lånekort

  • Om du inte redan har ett kort eller har haft ett kort kan du själv registrera dina uppgifter i formuläret.
  • När du registrerat dina uppgifter hämtar du ut ditt kort på närmaste folkbibliotek i kommunen. Glöm inte att ta med legitimation.
  • Om du är under 16 år måste förälder/vårdnadshavare fylla i en förbindelseblankett för att du ska få lånekort.
  • Barn kan få lånekort från sex års ålder. Biblioteken bjuder varje år in alla förskoleklasser, och barnen får då sitt första lånekort.
  • När du ansöker om ett lånekort ingår du ett avtal med biblioteken i Vellinge, där du förbinder dig att följa bibliotekens lånevillkor.
  • Biblioteken i Vellinge lagrar och hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
  • När du registrerat dina uppgifter blir ditt konto giltigt under den dag du registrerar det så att du till exempel kan göra en reserveration. 
  • Glöm inte att logga ut när du registrerat ditt konto!

Ansökan om lånekort

Registrering - detaljer
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)