Låneregler och avgifter

Språk

Sök böcker, film, e-böcker etc

Låneregler och avgifter

Lånekort

För att kunna låna behöver du ett lånekort. Om du inte redan har ett kort eller har haft ett kort kan du själv registrera dina uppgifter i formuläret Skaffa lånekort. För att göra detta måste du vara myndig. Sedan hämtar du ut ditt kort på närmaste folkbibliotek i kommunen. Glöm inte att ta med legitimation.

Om du är under 16 år måste förälder/vårdnadshavare fylla i en förbindelseblankett för att du ska få lånekort. Varje år bjuder biblioteket in förskoleklasserna, som då kan få sitt första lånekort. Elever på skolor i Vellinge kommun kan använda sitt lånekort både på skol- och folkbiblioteket.

Bild på lånekort

Till ditt lånekort kan du koppla en pin-kod. Med hjälp av lånekortsnummer och pin-kod kan du sedan själv låna böcker i våra automater samt reservera och låna om direkt på bibliotekswebben. Du kan även låna e-böcker. Om du saknar pin-kod till ditt lånekort kan du få en vid nästa besök. Du väljer själv kod (fyra siffror) och bibliotekspersonalen registrerar den till dig.

Lånekortet är en värdehandling och du ansvarar för det material som har lånats på kortet. Spärra därför lånekortet omedelbart om du skulle tappa det. Du spärrar ditt kort via Mina uppgifter eller genom att ringa till oss.

Adressändring

Om du flyttar och ändrar din folkbokföringsadress behöver du inte meddela oss. Om du däremot byter e-postadress, telefonnummer eller skaffar tillfällig adress ber vi dig kontakta oss. Uppgifterna om e-postadress och telefonnummer kan du också själv uppdatera i vår bibliotekskatalog under Mina uppgifter (lånekortsnummer och pin-kod krävs).

Lån, reservationer och påminnelser

Normal utlåningstid är 28 dagar.
Vissa medier lånar du på kortare tid:

Cd-rom, spel, musik-cd för vuxna, reselitteratur och korttidslån: 14 dagar.
Tidskrifter: 7 dagar.
Spelfilm, box och faktafilm: 7 dagar. Kan endast lånas på vuxenkort.

Tv- och datorspel: Max 5 lån åt gången. Tv-spel får endast lånas på vuxenkort.

Reservationer. Om du reserverar böcker eller annan media meddelar vi dig när det reserverade materialet kommit in. Du kan antingen få beskedet som e-post eller post. Reservationer inom kommunen är gratis.

Övertidsvarning. Om du uppger din e-postadress kan vi skicka en övertidsvarning två dagar innan lånetiden går ut. Observera! Övertidsvarningen ska ses som en extra hjälp att komma ihåg. Du ansvarar själv för att följa bibliotekets regler och lämna dina lån i tid - även om du av någon anledning inte skulle få någon övertidsvarning.

Påminnelser och räkning. Om du inte lämnar lånen i tid skickar vi normalt ut två påminnelser och därefter en räkning. För dem som har e-postadress registrerad skickas den första påminnelsen ut med e-post.

Betalning med kort eller kontanter. Om du ska betala en avgift eller köpa en biljett kan du välja att betala med swish eller kort. Vi tar de vanligaste betalkorten. På Skanörs bibliotek och Vellinge bibliotek kan du även betala med kontanter.

Avgifter

Övertidsavgifter

Övertidsavgift per exemplar och dag:
För alla lån utom korttidslån och film: 3 kr
För korttidslån och film: 10 kr
Maximal avgift per återlämningstillfälle för all vuxenmedia: 250 kronor
Maximal avgift per återlämningstillfälle för all barnmedia: 50 kronor

Övriga avgifter

Reservationsavgift för fjärrlån, d v s lån från bibliotek utanför kommunen: 10 kronor

Lånekort (endast ersättningskort): 40 kronor

Om du har obetalda avgifter på mer än 150 kr spärras ditt konto och du kan inte låna förrän du betalt dina avgifter.

Kopiering och utskrifter

A4 svart/vitt eller färg: 2 kronor per blad
A3 svart/vitt eller färg: 4 kronor per blad

Förstörd eller ej återlämnad media

Ersätts med schablonbelopp enligt följande lista:

Vuxenbok (även ljudbok): 350 kronor
Barn- och ungdomsbok (även ljudbok): 200 kronor
Pocketbok: 100 kronor
Tidskrift: 100 kronor
Cd-skiva: 200 kronor
Språkkurs: 500 kr
Spelfilm och dator- och tv-spel: 700 kronor