Hantering av personuppgifter

Språk

Sök böcker, film, e-böcker etc

Hantering av personuppgifter

Biblioteken i Vellinge lagrar och hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Du behöver ett bibliotekslånekonto för att låna på biblioteket. Vid registrering av bibliotekslånekonto sparas följande uppgifter:
Namn
Personnummer
Adress
Lånekortsnummer och låntagar-id
Telefon (frivillig uppgift)
E-postadress (frivillig uppgift)

Personuppgifterna lagras i bibliotekssystemet och kommer att hanteras av biblioteket samt leverantören, enligt gällande avtal rörande tredjepartshantering.
Namn- och adressuppgifter uppdateras varje månad mot registret SPAR.

Information om lån och reservationer sparas under den tid de är aktuella och eller tills eventuella böter eller ersättningsavgifter betalts.
Om du lånar audiovisuellt material, där det ofta finns flera delar, sparas uppgift om ditt lån en månad efter återlämnandet, sedan raderas uppgiften.
Om du är talboks- eller boken kommer-låntagare kan information om lån sparas en längre tid om du godkänner det.
Om du vill kan du själv välja att spara din lånehistorik. Det är bara du själv som har tillgång till historiken när du loggar in på bibliotekets webbplats.

Om du vill få ett utdrag på de uppgifter som är registrerade på dig kan du få det mot uppvisande av legitimation.
Lånekonton som inte använts på fem år raderas om det inte finns lån eller obetalda avgifter kopplade till kontot.
Avlidna personers lånekonton raderas när månadens uppdatering från SPAR kommit in.
Om du vill avsluta sitt lånekonto kan du kontakta ditt lokala bibliotek och få uppgifterna raderade när alla lån är återlämnade och alla avgifter betalda.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på vellinge.se/personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på vellinge.kommun@vellinge.se. Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 0410-73 30 00.