Boken kommer

Språk

Sök böcker, film, e-böcker etc

Boken kommer

Böcker på högBoken kommer är en kostnadsfri service där volontärer kommer hem till dig varje månad med det som du vill låna. Boken kommer kan vara böcker, tidskrifter, musik-cd eller böcker med extra stor stil. Boken kommer kan även vara talböcker (inspelade böcker) för personer som är synskadade eller av annan anledning inte kan läsa vanliga böcker.

Vet du någon som skulle behöva den här servicen eller vill du ha mer information, kontakta då personalen på ditt bibliotek:

Höllvikens bibliotek: Lars Reisdal, telefon 040-42 54 98
Skanörs bibliotek: Anna Normann, telefon 040-42 55 90
Vellinge bibliotek: Karin Strandh, telefon 040-42 50 60
Västra Ingelstads bibliotek: Karin Strandh, telefon 040-42 59 20

Du som är intresserad av att bli Boken kommer-volontär är också välkommen att kontakta oss!

I dokumentet Volontär i Vellinge kommun kan du hitta mer information om att vara volontär och den överenskommelse som då träffas mellan volontären och Vellinge kommun.