Skaffa lånekort

Språk

Sök böcker, film, e-böcker etc

Skaffa lånekort

  • Om du inte redan har ett kort eller har haft ett kort kan du själv registrera dina uppgifter i formuläret.
  • När du registrerat dina uppgifter hämtar du ut ditt kort på närmaste folkbibliotek i kommunen. Glöm inte att ta med legitimation. 
  • Om du är under 16 år måste förälder/vårdnadshavare fylla i en förbindelseblankett för att du ska få lånekort.
  • Barn kan få lånekort från sex års ålder. Biblioteken bjuder varje år in alla förskoleklasser, och barnen får då sitt första lånekort.
  • När du ansöker om ett lånekort ingår du ett avtal med biblioteken i Vellinge, där du förbinder dig att följa bibliotekens lånevillkor.
  • Biblioteken i Vellinge lagrar och hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
  • När du registrerat dina uppgifter blir ditt konto giltigt under den dag du registrerar det så att du till exempel kan göra en reserveration. För att kontot ska fungera permanent behöver du uppsöka ett bibliotek och legitimera dig.
  • Glöm inte att logga ut när du registrerat ditt konto!

Ansökan om lånekort

Registrering - detaljer
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)